Podklady k výběrovému řízení na dodavatele stavby pro projekt „Oprava kapličky U Hubertů Polom“ najdete na úřední desce.