Dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele stavby pro projekt: "Oprava kapličky Panny Marie Sedloňov - Polom a kapličky Sedloňov - Ošerov" najdete na úřední desce.