Dotace  z rozpočtu Královéhradeckého kraje z Krajského programu obnovy venkova

Dotační titul DT4 Smlouva č. 14POV04-0049/DO/NEINV

Obec podala i v roce 2014  žádost o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje - Dotační titul Dt4, Snížení zadluženosti obcí a DSO - dotace úroků z úvěru.

Projekt se zabývá splácením úvěrové smlouvy související s rekonstrukcí čp.159. Přemístěním obecního úřadu a podacího místa České pošty do prostor bývalé školy čp.155 došlo k uvolnění budovy čp.159. Tato budova byla následně zrekonstruována na bytový dům se záměrem poskytnutí bydlení pro sociálně slabé obyvatele obce. Z důvodu zajištění potřebných finančních prostředků na dofinancování rekonstrukce byla dne 25.9.2008 uzavřena s Českou spořitelnou a.s. úvěrová smlouva ve výši 2,8 mil.Kč s dobou splácení do roku 2028. Od 02/2009 je budova v provozu a všechny byty jsou obsazeny nájemníky. Úvěr poskytnutý Českou spořitelnou je měsíčně řádně splácen. K 31.12.2014 je konečný zůstatek úvěrové smlouvy Kč 2 212 000,--. Za rok 2014 byly uhrazeny úroky ve výši Kč 98 997,20, dotace z Královéhradeckého kraje ve výši Kč 49 400,--.

Rekonstrukce veřejného osvětlení Sedloňov

Dotační titul 2 – Smlouva č. 14POV02-0087/DO/INV

POPIS REALIZACE A VYHODNOCENÍ DOPADU PROJEKTU NA  KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projekt řešil výměnu světelných zdrojů na celé soustavě veřejného osvětlení obce. Stávající výbojky se značnou energetickou náročností byly v průběhu realizace nahrazeny LED svítidly typu LED 55W a 29 W. Tím byl výrazně snížen elektrický příkon celé soustavy VO obce, navíc tato svítidla umožňují  celonoční svícení s tím, že po určitou část noci je elektrický příkon snížen  na 75 a 50 % výkonu. Výsledkem je větší komfort pro obyvatele obce – celonoční svícení a snížení spotřeby el. energie a tím také nákladů obce na provozu VO.

V souvislosti s tím došlo k celkové údržbě stožárů VO novým nátěrem s dlouhou životností, k rekonstrukci  el. výzbroje v paticích stožárů a k výměně poškozených nebo zničených patic. Vlastní stožáry VO byly vertikálně vycentrovány.

Toto řešení bylo realizováno jak v soustavě VO ve vlastní obci Sedloňov, tak i v osadě Ošerov, kdy byl nadto ještě instalován zcela nový rozvaděč.

Realizované řešení tedy přineslo jak zásadní úsporu na nákladech provozu VO obce, což byl hlavní cíl, tak i významné prodloužení životnosti stávající sítě VO. Mimo to s ohledem na použité světelné zdroje dochází k cílenému svícení na prostor pod lampou, nikoliv k rozptylu světla do prostoru. To má za následek výrazné omezení světelného smogu. Tuto skutečnost lze také hodnotit jako přínos realizace projektu obce Královéhradeckému kraji.

Dotační titul 

Naše obec podala v roce 2012 prostřednictvím Městského úřadu Dobruška žádost o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje - Dotační titul Dt4, dotace úroků z úvěru.

Projekt se zabývá splácením úvěrové smlouvy související s rekonstrukcí čp.159. Přemístěním obecního úřadu a podacího místa České pošty do prostor bývalé školy čp.155 došlo k uvolnění budovy čp.159. Tato budova byla následně zrekonstruována na bytový dům se záměrem poskytnutí bydlení pro sociálně slabé obyvatele obce. Z důvodu zajištění potřebných finančních prostředků na dofinancování rekonstrukce byla dne 25.9.2008 uzavřena s Českou spořitelnou a.s. úvěrová smlouva ve výši 2,8 mil.Kč s dobou splácení do roku 2028. Od 02/2009 je budova v provozu a všechny byty jsou obsazeny nájemníky. Úvěr poskytnutý Českou spořitelnou je měsíčně řádně splácen. 

Dotační titul DT4 POV2013/406/DO/NEINV 

Naše obec podala v roce 2013 prostřednictvím Městského úřadu Dobruška žádost o poskytnutí finanční podpory z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje - Dotační titul Dt4, dotace úroků z úvěru.

Projekt se zabývá splácením úvěrové smlouvy související s rekonstrukcí čp.159. Přemístěním obecního úřadu a podacího místa České pošty do prostor bývalé školy čp.155 došlo k uvolnění budovy čp.159. Tato budova byla následně zrekonstruována na bytový dům se záměrem poskytnutí bydlení pro sociálně slabé obyvatele obce. Z důvodu zajištění potřebných finančních prostředků na dofinancování rekonstrukce byla dne 25.9.2008 uzavřena s Českou spořitelnou a.s. úvěrová smlouva ve výši 2,8 mil.Kč s dobou splácení do roku 2028. Od 02/2009 je budova v provozu a všechny byty jsou obsazeny nájemníky. Úvěr poskytnutý Českou spořitelnou je měsíčně řádně splácen. K 31.12.2013 je konečný zůstatek úvěrové smlouvy Kč 2 327 200,--. Za rok 2013 byly uhrazeny úroky ve výši Kč 103 911,70, dotace z Královéhradeckého kraje ve výši Kč 56 000,--.