SEDLOŇOV

Divadelní ples

 Divadelní soubor MAX Sedloňov

Vás zve na tradiční 

ples Sedloňovských ochotníků

který se koná v sobotu

28.ledna 2017 od 20.00 hod.

v tělocvičně Obecního úřadu

 

Moto plesu: Ženu ani květinou neuhodíš

Doporučené doplňky:

 Muž – květina v klopě

Žena – květina kdekoliv

K tanci a poslechu hraje Oldřich Meisner

                               Vstupné 50 Kč   TOMBOLA                              

 

 

                       

Mikulášská besídka 2018

 

Výsledek obrázku pro mikuláš

 

Milé děti i dospělí,

zveme Vás na 

Mikulášskou besídku,

kterou pořádáme ve středu 5. prosince  2018

od 16.00 hodin v budově obecního úřadu

Po splnění čertovských a andělských úkolů dostanou děti nadílku.

-      pro děti i dospělé je připraveno malé občerstvení

Pořadatelé – sedloňovská kulturní komise 

 

 

 

 

 

DOVOLENÁ

Ve dnech 11.08. - 20.08. 2017 bude na úřadě zavřeno z důvodu čerpání dovolené.

V neodkladných případech se obracejte na:

technické služby - pan Martin Tolarovič, tel. 736 682 670

místostarostka - paní Jana Hejzlarová 739 618 822

ostatní - pan Ing. Petr Zahradník, tel. 608 767 086

 

 

Pouť ke sv.Anně na Černém kříží

OBEC SEDLOŇOV 

SPOLU S PANÍ KRISTINOU COLLOREDO MANSFELDOVOU

A JEJÍM SYNEM LEONHARDEM

VÁS SRDEČNĚ ZVOU 

NA

POUŤ  KE SVATÉ ANNĚ

patronce Orlických hor

NA SEDLOŇOVSKÉM ČERNÉM KŘÍŽÍ

SOBOTA – 23.ČERVENCE 2016 – 14.00 HODIN

Poutní mši svatou bude celebrovat P.ICLic Miloslav Šiffel

kanovník kapituly sv.Ducha v Hradci Králové

Odjezd autobusu ze Sedloňova ve 13.30 hod.

 

 

 

                                                                              

 

Sedloňovská pouť 2015

S E D L O Ň O V S K Á  P O U Ť  2 0 1 6

Program:

Pátek 15. července

18,00  Setkání před budovou Obecního úřadu

          Starostenské pouťové koláče

18,15  Vernisáž výstavy   Karel IV. a ti druzí

       sedloňovské výtvarnice Jarmily Haldové

Neděle 17. července

9,30  Pouťová mše svatá

        celebruje P. Jan Barborka

15,00  Tradiční fotbalové utkání

           Sedloňov versus zbytek světa

Po skončení utkání setkání v párty stanu na hřišti s živou hudbou,

pečenou kýtou a dobrým pivem.

Srdečně zvou pořadatelé

 

Karneval v Sedloňově

Dětský karneval

 

Poslední únorová neděle byla v Sedloňově věnována již tradičnímu dětskému karnevalu. Tělocvična v budově obecního úřadu byla k tomuto účelu vyzdobena, ceny do dětské tomboly byly nakoupeny a tak už jen zbývalo jediné. Aby se dostavili ti, pro které byla tahle akce připravena: Děti!

Nutno říci, že naši nejmenší nezklamali. Vzali sebou své rodiče, babičky a dědečky a společně zaplnili prostor tělocvičny. Přivítali je pořadatelé, členové obecního zastupitelstva a měli pro ně nejen občerstvení, ale také bohatou dětskou tombolu a celou šňůru her, soutěží a závodů. K tomu reprodukovaná hudba. A tak zhruba tři hodiny, po které karneval trval, utekly všem jako voda. Potom už vyzvednout výhry ( vyhrál každý, kdo si koupil losy) a pomalu se ubírat k domovu. Děti odcházely plné dojmů.

To všechno by se nemohlo konat, kdyby nebylo dostatek obětavých členek zastupitelstva, které všechno připravily. A také sponzorů, kteří na tento karneval přispěli, ať už financemi nebo dárky. Náš dík tedy patří Aleně Hejzlarové, místostarostce Janě Hejzlarové, Radce Kopejtkové, Lence Svatošové z penzionu Školka, divadelnímu spolku MAX Sedloňov, cukrářství pana Valdemara Holického, které věnovalo zákusky pro děti, firmě REALITA Ježek a samozřejmě obci Sedloňov a starostce Haně Ježkové. Ti všichni se na pěkném odpoledni pro naše děti podíleli. Tak zase za rok! (joj)

 

Mikulášská besídka

 

mikuláš

Milé děti i dospělí,

zveme Vás na 

Mikulášskou besídku,

kterou pořádáme v sobotu 5.prosince 2015

od 16.00 hodin v budově obecního úřadu

Po splnění čertovských a andělských úkolů dostanou děti nadílku, kterou zajistila kulturní komise!!!

-    pro děti i dospělé je připraveno malé občerstvení

Pořadatelé – sedloňovská kulturní komise 

 

Sedloňovský advent 2015

 

SEDLOŇOVSKÝ ADVENT 2015

 

V   S O B O T U   28.11.2015

 

od 15,00 hod.

 

Vás srdečně zveme na již tradiční 

SEDLOŇOVSKÉ ADVENTNÍ MINITRHY

V TĚLOCVIČNĚ OBECNÍHO ÚŘADU

a

od 17.00 hod.

na  ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 

Pochutnáme si na svařáku a rozsvítíme náš

sedloňovský vánoční strom

Tak jako v loňském roce si vyrobíme sedloňovský adventní věnec.

Vezměte si sebou drobnou vánoční ozdobu, či dekoraci, kterou náš věnec ozdobíme.

Společně tak zahájíme předvánoční čas.

Oprava hřbitovních bran

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

15KPG02 Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje

Smlouva č. 15KPG02-0094

Projekt  řeší opravu hřbitovních bran u  kostela Všech svatých a přilehlé fary, který je celý vyhlášen za kulturní památku a je v seznamu nemovitých kulturních památek státu.  Oprava musela být prováděna s největší péčí.

Vlastní hřbitov a také vstupní brány jsou majetkem obce. Bylo tedy na obci, aby opravu nejen zajistila, ale také financovala. Bylo jasné, že náklady na opravu nebudou nejmenší. Proto obec již před dvěma roky požádala o příspěvek z dotačního titulu pro opravy kulturních památek Královéhradeckého kraje. Bohužel neuspěla. Stejná situace se opakovala i vloni. Až letos, do třetice, Sedloňov se svou žádostí uspěl. Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 15KPG02-Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje, byla, v částce  170 000.-- Kč poskytnuta.

Start prací bohužel zbrzdily administrativní překážky, neboť bylo nutné vypsat výběrové řízení na dodavatele. Vlastní práce tak započaly až ke konci září. V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, se kterými projekt nepočítal.  Pravá brána byla natolik narušena, že musela být téměř z poloviny rozebrána a znovu postavena. Muselo být také provedeno statické zajištění obou bran betonovými kotvami, neboť brány jsou vychýleny ze svislé osy. 

Že se akce podařila, to potvrzují ohlasy návštěvníků i občanů obce. Dík si zaslouží jak dodavatel prací, firma Romana Svatoše z Kostelce n.O., tak i pracovníci obce, kteří při realizaci pomáhali. Samozřejmě i Královéhradecký kraj, který na tuto opravu přispěl. Opravené hřbitovní brány i oplocení hřbitova jsou dobrou vizitkou Sedloňova!

Sedloňovské Dušičky 2015

Přelom měsíce října a listopadu je každoročně spjatý se vzpomínkami na naše zemřelé. Jezdíme na hroby svých blízkých, abychom na ně  položili vzpomínkové věnce a zapálil svíčky. Je to nejen tradice, ale také vyjádření úcty k těm, kteří už nejsou mezi námi. 

Letošní „dušičkoví“ návštěvníci hřbitova v Sedloňově se dočkali překvapení. A bylo to překvapení v tom dobrém slova smyslu. Při vstupu do hřbitova je vítaly nově opravené hřbitovní brány s novým chodníkem a celkově upravený prostor před kostelem Všech svatých. Obec s pomocí dotace Královéhradeckého kraje obnovila jak vstupní brány, tak i celkové oplocení hřbitova podél silnice. A je nutno říci, že je to opravdu hodně znát.

„ O tu dotaci jsme žádali po dva předešlé roky, a teprve letos jsme byli úspěšní. Vyplácí se být vytrvalý. Těch 170 tisíc, které jsme od kraje dostali, za to přece stojí. Takové peníze na chodníku nenajdete“, říká starostka obce Hana Ježková, která je na hotové dílo patřičně hrdá. „Byl to jeden z mých snů, upravit místo posledního odpočinku sedloňovských občanů do kulturního stavu, a ten se mi splnil“, řekla při slavnostním svěcení bran v neděli 1.11. v podvečer. „Ještě bych byla ráda, kdyby v takovém stavu byl i náš kostel“.

Starostka poděkovala firmě pana Romana Svatoše za kvalitní a včas odvedenou práci, která byla nakonec realizována v ještě větším rozsahu, než bylo plánováno. Nebylo lehké v tak krátkém čase od výběrového řízení akci realizovat, když se nadto v průběhu stavby ukázalo, že jedna z bran je v dezolátním stavu, takže musela být vlastně znovu postavena. Poděkování si zaslouží i pracovníci obce, kteří se podíleli na některých subdodávkách. Přestože počasí v září nebylo zcela příznivé, akci se podařilo dokončit do plánovaného termínu.

Všem kteří se na ní podíleli, patří náš dík!

 

Odběr novinek OÚ

Počasí v Sedloňově

Vlhkost:
Vítr: -


/


/


/


/
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Partneři