SEDLOŇOV

Kaplička Panny Marie je znovu ozdobou Sedloňova

Uprostřed naší obce, na křižovatce cest, stojí renovovaná kaplička, zasvěcená P. Marii. Malá stavba svítí novotou. Obec jí celou rekonstruovala za přispění dotace MZe, stejně jako další tři sakrální stavby na svém území, tentokrát za přispění dotací z MMR. Zdejší slavnosti se účastnila náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová, místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner, poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, starostky a starostové z okolních měst a obcí, kněží z různých farností v čele s generálním vikářem Královéhradecké diecéze Mons. Josefem Sochou.

Ti všichni dorazili společně, aby byli přítomni obřadu pana Dominika kardinála Duky, stejně jako desítky místních, rekreantů i občanů z širokého okolí.

Otec kardinál v krátké promluvě připomenul patronku kapličky Pannu Marii jako matku, patronku všech matek, patronku rodin. Rodin v tom skutečném, tradičním smyslu toho slova, jak ji chápeme po staletí. Smyslu, který je v současnosti bohužel často zpochybňován, mnohdy až vysmíván, jako koncept naprosto chybný, který je zapotřebí nahradit schématy zcela odlišnými. I to je jedna z cest, které ve svém důsledku mohou vést k zániku evropského civilizačního okruhu. A pak už následovala tradiční májová pobožnost, na jejímž konci pan kardinál požehnal všem přítomným.

Na následném krátkém setkání s účastníky byl pak neustále v obležení žadatelů o podpis, zájemců z řad starostů o možnou návštěvu právě jejich obce, a nebo jen  jeho příznivců, toužících s ním prohodit alespoň pár slov. Mám takový pocit, že toho „turka“, kterého si nechal uvařit, si ani v klidu nedopil.

Každá vzácná chvíle s takovýmto hostem má svůj konec. Jeho ceremoniář musel připomínat, že je ještě čekají za hřebenem Orlických hor v Bartošovicích. Poslední slova, stisky rukou a černá limusina mizí za horizontem.  Druhá návštěva pražského metropolity v Sedloňově končí. Třeba ještě někdy na shledanou.

Byla to taková obyčejná, poněkud chladná sobota 20. května 2017. 

Pro naši obec však den mimořádně sváteční!  

My, kdož jsme mohli být při tom, jsme si „dobyli“ svůj životní akumulátor.

(joj)

Co se zdá nemožné, je skutečně možné - Zdroj: http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/co-se-zda-nemozne-je-skutecne-mozne-20170521.html

Kardinál Dominik Duka požehnal kapličce v Sedloňově v Orlických horách - Zdroj - TV Rychnov

 

Sedloňov, Rampušák a lyžníci

Orlické hory jsou lokalitou, kde lyžování má svou dlouholetou tradici.  Zasloužil se o to majitel opočenského panství kníže Colloredo – Mansfeld, který ze své návštěvy v Norsku na konci 19. století přivezl první ski – lyže, aby jimi vybavil své lesníky, pro jejich lepší pohyb v knížecích lesích v zimním období. Jasanová prkénka s neumělým vázáním se osvědčila a tak už v únoru 1897 se v Sedloňově uskutečnil první závod na lyžích pro hajné a adjunkty, kombinovaný ještě se závodem pro školní mládež. Podle popisu to byl závod poměrně náročný. Tak se Sedloňov, obec pod úbočím Sedloňovského vrchu, stala kolébkou lyžování v Orlických horách. 

Číst dál: Sedloňov, Rampušák a lyžníci

Divadelní ples

 Divadelní soubor MAX Sedloňov

Vás zve na tradiční 

ples Sedloňovských ochotníků

který se koná v sobotu

28.ledna 2017 od 20.00 hod.

v tělocvičně Obecního úřadu

 

Moto plesu: Ženu ani květinou neuhodíš

Doporučené doplňky:

 Muž – květina v klopě

Žena – květina kdekoliv

K tanci a poslechu hraje Oldřich Meisner

                               Vstupné 50 Kč   TOMBOLA                              

 

 

                       

Mikulášská besídka 2017

 

Výsledek obrázku pro mikuláš

 

Milé děti i dospělí,

zveme Vás na 

Mikulášskou besídku,

kterou pořádáme v úterý 5. prosince  2017

od 16.00 hodin v budově obecního úřadu

Po splnění čertovských a andělských úkolů dostanou děti nadílku.

-      pro děti i dospělé je připraveno malé občerstvení

Pořadatelé – sedloňovská kulturní komise 

 

 

 

 

 

DOVOLENÁ

Ve dnech 11.08. - 20.08. 2017 bude na úřadě zavřeno z důvodu čerpání dovolené.

V neodkladných případech se obracejte na:

technické služby - pan Martin Tolarovič, tel. 736 682 670

místostarostka - paní Jana Hejzlarová 739 618 822

ostatní - pan Ing. Petr Zahradník, tel. 608 767 086

 

 

Pouť ke sv.Anně na Černém kříží

OBEC SEDLOŇOV 

SPOLU S PANÍ KRISTINOU COLLOREDO MANSFELDOVOU

A JEJÍM SYNEM LEONHARDEM

VÁS SRDEČNĚ ZVOU 

NA

POUŤ  KE SVATÉ ANNĚ

patronce Orlických hor

NA SEDLOŇOVSKÉM ČERNÉM KŘÍŽÍ

SOBOTA – 23.ČERVENCE 2016 – 14.00 HODIN

Poutní mši svatou bude celebrovat P.ICLic Miloslav Šiffel

kanovník kapituly sv.Ducha v Hradci Králové

Odjezd autobusu ze Sedloňova ve 13.30 hod.

 

 

 

                                                                              

 

Sedloňovská pouť 2015

S E D L O Ň O V S K Á  P O U Ť  2 0 1 6

Program:

Pátek 15. července

18,00  Setkání před budovou Obecního úřadu

          Starostenské pouťové koláče

18,15  Vernisáž výstavy   Karel IV. a ti druzí

       sedloňovské výtvarnice Jarmily Haldové

Neděle 17. července

9,30  Pouťová mše svatá

        celebruje P. Jan Barborka

15,00  Tradiční fotbalové utkání

           Sedloňov versus zbytek světa

Po skončení utkání setkání v párty stanu na hřišti s živou hudbou,

pečenou kýtou a dobrým pivem.

Srdečně zvou pořadatelé

 

Karneval v Sedloňově

Dětský karneval

 

Poslední únorová neděle byla v Sedloňově věnována již tradičnímu dětskému karnevalu. Tělocvična v budově obecního úřadu byla k tomuto účelu vyzdobena, ceny do dětské tomboly byly nakoupeny a tak už jen zbývalo jediné. Aby se dostavili ti, pro které byla tahle akce připravena: Děti!

Nutno říci, že naši nejmenší nezklamali. Vzali sebou své rodiče, babičky a dědečky a společně zaplnili prostor tělocvičny. Přivítali je pořadatelé, členové obecního zastupitelstva a měli pro ně nejen občerstvení, ale také bohatou dětskou tombolu a celou šňůru her, soutěží a závodů. K tomu reprodukovaná hudba. A tak zhruba tři hodiny, po které karneval trval, utekly všem jako voda. Potom už vyzvednout výhry ( vyhrál každý, kdo si koupil losy) a pomalu se ubírat k domovu. Děti odcházely plné dojmů.

To všechno by se nemohlo konat, kdyby nebylo dostatek obětavých členek zastupitelstva, které všechno připravily. A také sponzorů, kteří na tento karneval přispěli, ať už financemi nebo dárky. Náš dík tedy patří Aleně Hejzlarové, místostarostce Janě Hejzlarové, Radce Kopejtkové, Lence Svatošové z penzionu Školka, divadelnímu spolku MAX Sedloňov, cukrářství pana Valdemara Holického, které věnovalo zákusky pro děti, firmě REALITA Ježek a samozřejmě obci Sedloňov a starostce Haně Ježkové. Ti všichni se na pěkném odpoledni pro naše děti podíleli. Tak zase za rok! (joj)

 

Odběr novinek OÚ

Počasí v Sedloňově

24.6°C

Zataženo
Vlhkost: 51%
Vítr: JJV - 4 kmh
Čtvrtek

6°C/26°C
Pátek

6°C/12°C
Sobota

6°C/13°C
Neděle

7°C/14°C
KWeather is powered by Kaleidoscoop

Partneři